Telefoonnummers

Algemeen (niet medisch): 024 - 378 18 18

Huisartsen & Fysiotherapie

Huisartsen

Spoed: 024 - 378 78 78

Kari Scholten, Juliëtte Mooren, Juul Houwen, Kamile Kartal, Eva Spijker
024 - 378 96 96

Merijn Kemper, Mirjam Meijer, Louky van Orsouw, Mark van der Wel
024 - 378 94 94

Fysiotherapie

Gerard Beemster, Marc Engelhard, Anita Pijnenburg, Annegien Slager, Judith Dost-Roenhorst, Lisanne Ebbers, Carina Wind
024 - 378 18 18 (Telefoonmenu optie 3)

Diëtetiek

06 - 42 80 77 30

06 - 57 99 79 44
Consultatiebureau

088 - 144 71 11

Ergotherapie

06 - 108 15 186

Logopedie

024 - 373 01 42

Maatschappelijk werk

024 - 323 27 51

Pedicure

024 - 641 19 49

Podotherapie

024 - 324 19 80

Psychologie

024 - 373 37 48

06 - 34 81 10 29 

RIBW

024 - 344 77 31

Verloskunde

024 - 378 77 44

Wijkverpleging

024 - 366 57 77

Wijkverpleging

Het team wijkverpleging Lindenholt van de ZZG Zorggroep bestaat uit verzorgenden en

(wijk-)verpleegkundigen. Het team is wisselend aanwezig op de eerste verdieping van het centrum. 

imagesimagesimages

Welkom

Wijkverpleging Lindenholt bestaat uit een klein team verzorgenden en (wijk)verpleegkundigen. Ze ondersteunen u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren. Dit kan met hulp bij het wassen en aankleding, maar ook bij het verzorgen van een wond, het begeleiden bij medicatie of het ondersteunen bij zorg in de laatste levensfase. Het team overlegt regelmatig met de huisartsen en apotheek in Lindenholt.

Team wijkverpleging Lindenholt is onderdeel van ZZG zorggroep. Zij leveren naast wijkverpleging ook wonen met zorg en herstelzorg. Klik op het logo voor meer informatie over ZZG. 

 

 

Team

Het Thuiszorgteam bestaat uit:


Aanbod

De wijkverpleegkundigen komen gratis bij u op huisbezoek voor advies, instructie en voorlichting (AIV). Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn kwetsbaarheid, dementie, diabetes, wondzorg, longziekten, hartfalen, zorg in de laatste levensfase, chronische ziekten en psychische of sociale problemen. 

Sociaal Wijkteam 

Twee van de wijkverpleegkundigen uit het team wijkverpleging nemen deel aan het Sociaal Wijkteam. Dit team bestaat uit verschillende disciplines die allen werkzaam zijn in Lindenholt. Door goede samenwerking wordt u snel door de juiste discipline geholpen en wordt gezamenlijk gekeken hoe u uw eigen kracht kunt inzetten bij het verbeteren van uw leefsituatie. Bereikbaarheid

Team wijkverpleging Lindenholt van ZZG zorggroep is wisselend aanwezig op de eerste verdieping van het centrum.
 

Ook kunt u het team bereiken via team.lindenholt@zzgzorggroep.nlDe wijkverpleegkundigen zijn verder rechtstreeks telefonisch bereikbaar op onderstaande telefoonnummers: 

Linda Antonides06 - 20 94 10 95
Linda Jansen06 - 48 58 84 68
Carin Kerstens06 - 20 95 05 26
Margreet de Vries 06 - 22 88 32 50 


Voor vragen over wonen met zorg en herstelzorg, belt u naar de Zorgcentrale van ZZG zorggroep via telefoonnummer 024 - 366 57 77.  

Tarieven

Een huisbezoek door de wijkverpleegkundige -zoals hierboven beschreven- is gratis. Wanneer blijkt dat u (tijdelijk) zorg nodig heeft, kunnen wij een indicatie bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (afgekort CIZ) voor u aanvragen. Hiervoor betaald u een wettelijke eigen bijdrage die wordt vastgesteld door het CAK.