Telefoonnummers

Algemeen (niet medisch): 024 - 378 18 18

Huisartsen & Fysiotherapie

Huisartsen

Spoed: 024 - 378 78 78

Kari Scholten, Juliëtte Mooren, Juul Houwen, Kamile Kartal, Eva Spijker
024 - 378 96 96

Merijn Kemper, Mirjam Meijer, Louky van Orsouw, Mark van der Wel
024 - 378 94 94

Fysiotherapie

Gerard Beemster, Marc Engelhard, Anita Pijnenburg, Annegien Slager, Judith Dost-Roenhorst, Lisanne Ebbers, Carina Wind
024 - 378 18 18 (Telefoonmenu optie 3)

Diëtetiek

06 - 42 80 77 30

06 - 57 99 79 44
Consultatiebureau

088 - 144 71 11

Ergotherapie

06 - 108 15 186

Logopedie

024 - 373 01 42

Maatschappelijk werk

024 - 323 27 51

Pedicure

024 - 641 19 49

Podotherapie

024 - 324 19 80

Psychologie

024 - 373 37 48

06 - 34 81 10 29 

RIBW

024 - 344 77 31

Verloskunde

024 - 378 77 44

Wijkverpleging

024 - 366 57 77

Maatschappelijk werk

Dagelijks is er een maatschappelijk werker van Sterker Sociaal Werk in het Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. U kunt op eigen initiatief een afspraak maken bij Sterker Sociaal Werk, een verwijzing van de huisarts of een andere hulpverlener is daarbij niet noodzakelijk. 

images

Welkom

Door gebeurtenissen en omstandigheden ontstaan er soms problemen. Dat hoort bij het leven. Als u er even niet meer uitkomt staan wij voor u klaar.

U kunt met allerlei soorten vragen en problemen bij de maatschappelijk werker terecht. Hij of zij helpt u om uw problemen te ordenen en te zoeken naar mogelijke oplossingen. Belangrijk uitgangspunt is dat u uiteindelijk zelf beslist hoe u uw probleem aanpakt en voor welke oplossing u kiest. 

De maatschappelijk werkers van Sterker Sociaal Werk hebben ervaring met vele verschillende soorten vragen en problemen in het leven van alledag. 


Team
Johan de Nood
Aanbod

Bijna iedereen kan wel eens hulp of advies gebruiken. Sterker Sociaal Werk heeft als doelstelling mensen te ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met problemen. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?  

U kunt bij de maatschappelijk werkenden aankloppen voor gratis hulp of advies. Wij werken voor iedereen: voor kinderen, jongeren, en volwassenen. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. U kunt met allerlei soorten problemen of vragen bij ons terecht, zoals bijvoorbeeld:
 

- Problemen met verwerken van verlies van een dierbare.

- Problemen in de relatie met uw partner, familie, collega’s enz.

- Problemen door (langdurige) werkloosheid.

- Problemen met de opvoeding van uw kinderen.

- Bemiddeling bij omgangsregeling.

- Hulp bij invullen formulieren etc.

Verder zijn er verschillende trainingen en gespreksgroepen, bijvoorbeeld over:
 

- Sociale vaardigheden: leren nee zeggen, op jezelf vertrouwen, opkomen voor jezelf;

- Opvoeding van jonge, opgroeiende kinderen of pubers;

- Echtscheiding: de relatie met je partner of met je kinderen;

- Rouwverwerking: verlies van je partner of een dierbare;

- Enzovoorts. 
 

Er zijn afzonderlijke trainingen of gespreksgroepen voor volwassenen, jongeren of kinderen. 

Bereikbaarheid
U kunt zich aanmelden bij Sterker via het Sociaal wijkteam. Telefoonnummer 088-00113000 
 
Tarieven

Er zijn geen kosten aan verbonden: de hulp en ondersteuning van Sterker Sociaal Werk is gratis.