Telefoonnummers

Algemeen (niet medisch): 024 - 378 18 18

Huisartsen & Fysiotherapie

Huisartsen

Spoed: 024 - 378 78 78

Kari Scholten, Juliëtte Mooren, Juul Houwen, Kamile Kartal, Eva Spijker
024 - 378 96 96

Merijn Kemper, Mirjam Meijer, Louky van Orsouw, Mark van der Wel
024 - 378 94 94

Fysiotherapie

Gerard Beemster, Marc Engelhard, Anita Pijnenburg, Annegien Slager, Judith Dost-Roenhorst, Lisanne Ebbers, Carina Wind
024 - 378 18 18 (Telefoonmenu optie 3)

Diëtetiek

06 - 42 80 77 30

06 - 57 99 79 44
Consultatiebureau

088 - 144 71 11

Ergotherapie

06 - 108 15 186

Logopedie

024 - 373 01 42

Maatschappelijk werk

024 - 323 27 51

Pedicure

024 - 641 19 49

Podotherapie

024 - 324 19 80

Psychologie

024 - 373 37 48

06 - 34 81 10 29 

RIBW

024 - 344 77 31

Verloskunde

024 - 378 77 44

Wijkverpleging

024 - 366 57 77

Fysiotherapie

In Wijkgezondheidscentrum Lindenholt werken zeven fysiotherapeuten samen met huisartsen, verloskundigen, praktijkverpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen van het consultatiebureau en maatschappelijk werkenden.

imagesimages

Welkom

Wij hebben de noodzakelijke maatregelen getroffen om de behandelingen op een verantwoorde en veilige wijze te kunnen uitvoeren. Dit doen we aan de hand van een door het RIVM en onze branchevereniging KNGF goedgekeurd protocol. Veiligheid staat ook bij ons altijd voorop!

 

Het is volstrekt veilig en verantwoord om naar het gezondheidscentrum te komen, zolang iedereen zich aan alle voorschriften houdt. Bij het maken van een telefonische afspraak bespreken we graag uw gezondheidssituatie met u, door het stellen van een aantal gerichte vragen. Het is belangrijk dat u deze vragen zorgvuldig en naar waarheid beantwoordt.

 

U mag dezelfde kwaliteit van behandelen van ons verwachten die u van ons gewend bent. Echter, om de noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen om u zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen behandelen, is de praktijk anders ingericht. Ook hebben wij de volgende aanvullende maatregelen getroffen:

 

 

Houd 1,5 meter afstand van alle aanwezige personen in de praktijk.

Kom alleen, en indien noodzakelijk met maximaal één begeleider;

Kom niet te vroeg, maximaal vijf minuten van tevoren, zodat de wachttijd zo kort mogelijk is.

Na de behandeling verlaat u het pand zo spoedig mogelijk;

Neem een grote handdoek mee voor uw behandeling;

Neem uw eigen drinken mee als u wilt drinken tijdens het trainen in de oefenzaal;

Kleed u thuis om wanneer dat nodig is voor de behandeling. De kleedkamer is gesloten! Het is niet toegestaan om de douche te gebruiken;

Alleen in hoge nood kunt u gebruik maken van het toilet. Sluit de wc bril tijdens het doorspoelen en was uw handen voor en na uw toiletgang;

De fysiotherapeut zal voor u de deur van de behandelkamer openen en sluiten, zodat u de deurklink niet hoeft aan te raken. In de behandelkamer wordt u verzocht direct uw handen wassen en desinfecteren.

Houdt rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op.

 

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (medisch mondmasker)

Uw fysiotherapeut maakt gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje (medisch mondmasker), en past goede handhygiëne toe.

 

We verzoeken u verder dringend om bij tussentijdse verkoudheidsklachten (regelmatig hoesten, snotteren, en/of niezen) niet naar de praktijk te komen. Neem in dat geval eerst telefonisch contact met ons op. Onze fysiotherapeuten overleggen dan eerst telefonisch met u of een afspraak zinvol en verantwoord is.

 

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen hierover heeft. Wij bespreken ze graag met u en kunnen u advies geven.

Wij zijn met ons bevlogen team er klaar voor om u te ontvangen en helpen uw graag bij uw klachten. Heel graag tot ziens in onze praktijk!

Fysiotherapie Wijkgezondheidscentrum Lindenholt

 

/var/folders/2_/0b2tnc7s1cb_9x1glddvx7080000gp/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/veilig-naar-de-fysiotherapeut.jpg

 

Team
Marc 2016

Marc Engelhard

Orthopedische geneeskunde (Cyriax)

Sportfysiotherapie

McKenzietherapie

Manuele therapie (Marsmanmethode en Mulligan)

Whiplashklachten / RSI-klachten

Chronische pijn

Bindweefselmassage

Tapen o.a. kinesiotaping

TENS-behandeling

Functionele looptraining

COPD 

DiabetesLisanne Ebbers


Manuele therapie (SOMT)

Claudicationet-therapeut

Kindermanuele ltherapie

Medical taping / Kinesiotaping

Cranio-cervicale klachten (hoofdpijn, nekpijn, duizeligheid)

Anita 2016

Anita Pijnenburg

Psychosomatische fysiotherapie

Orthopedische geneeskunde (Cyriax)

Haptonomie

Ontspanningstherapie en stresshantering

Bekkenbodemtherapie

Rugklachten en bekkenpijn

Sensomotoriek

Kinesiotaping 

Feldenkrais

Perfect Pilates

Annegien 2016

Annegien Slager-Euwema

Algemeen Fysiotherapeut
Kinderfysiotherapeut (o.a. NDT/ Bobath en sensorische integratietherapie)

Bekkenbodemtherapie

Rugklachten

Bekkenpijn

Chronische pijnklachten

Incontinentie therapie   

Judith 2016

Judith Roenhorst

Algemeen fysiotherapeut

Kinderfysiotherapeut

Kinesiotaping

 

Carina Wind

Algemeen fysiotherapeut

Kinderfysiotherapeut

Neurologie: CVA, MS, neuromusculaire aandoeningen, Parkinson (ParkinsonNet scholing gevolgd, NDT / Bobath)Titia Werner-Rietveldt


Algemeen fysiotherapeut
Bekkenfysiotherapeut

Medical taping

Dry needlingFelix van den Berg

Algemeen Fysiotherapeut

Bewegingswetenschapper

Kinesiotaping

Covid-19 Revalidatie

Lisanne Arts

Stagiaire fysiotherapie


Aanbod
 • Algemene fysiotherapie
  Centraal in de fysiotherapeutische behandeling staat de actieve inzet van de patiënt bij het herstel. Informatie over achtergronden van de klacht leidt tot een beter begrip bij de patiënt hoe met de klacht kan worden omgegaan. Daarnaast is begrip van de oorzaken van de klacht een eerste stap in de preventie van nieuwe klachten.

  Samen met de patiënt wordt de oorzaak of combinatie van oorzaken geanalyseerd. De therapie bestaat dan ook niet alleen uit het behandelen van lokale problemen. Ook de algemene conditie en levensstijl van de patiënt krijgen aandacht.

  Een oefentherapeutisch programma vormt veelal de kern van de behandeling. De patiënt leert door middel van de oefeningen het evenwicht te herstellen tussen belasting en draagkracht. Voorlichting over aard en doel van de oefeningen stimuleert de patiënt tot een actieve houding. De combinatie van oefentherapie, voorlichting en een benadering vanuit een breder perspectief leidt over het algemeen tot een effectieve en relatief korte behandelperiode. Naast individuele therapie werken we in toenemende mate met een groepsgewijze benadering. In 2006 is de COPD beweeggroep opgestart. Ook is er is sinds 2007 een beweeggroep voor kinderen met overgewicht.

 • Manuele therapie
  Het doel van manuele therapie is deels het beter laten functioneren van de gewrichten en ook houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: u voelt een verbetering van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn.

  Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies, adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

  Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een masteropleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van de klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elk lichaam een oplossing op maat voorstellen.

  Voorbeelden van klachten die een manueel therapeut kan behandelen:

  - Hoofd- en nekpijn, nekpijn in combinatie met het slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  - Nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
  - Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
  - Hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib- en borstpijn
  - Duizeligheid bij het bewegen van de nek
  - Kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
  - Heupklachten

 • Kinderfysiotherapie
  De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van een achterstand in deze ontwikkeling. Tijdig signaleren, onderzoeken en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is van groot belang. Veel meer dan bij volwassenen heeft de kinderfysiotherapeut te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. De kinderfysiotherapeut streeft naar een zo spoedig mogelijk herstel of participeren van het kind in het dagelijks leven op zijn of haar eigen niveau. Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn erg divers. Enkele voorbeelden hiervan zijn: schrijfproblemen, niet mee kunnen komen met de gym of sport, incontinentieproblemen, pijnklachten, hyperventilatie, medisch onverklaarbare klachten, chronische pijn, vertraagde ontwikkeling bij baby`s zoals het moeilijk op de buik kunnen liggen, onrustige of huilbaby`s, baby`s met voorkeurshouding en/ of scheve hoofdjes. Meer info: www.nvfk.fysionet.nl

Wil jij ook sporten? Kijk dan eens op www.sjorssportief.nl

 • Paramedisch Team Lindenholt
  De kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten van Wijkgezondheidscentrum Lindenholt vormen samen het Paramedisch Team Lindenholt. Wij bieden paramedische eerstelijns zorg voor kinderen met problemen op meerdere terreinen. We werken hierbij intensief samen met diverse disciplines uit de wijk zoals: de scholen (Intern begeleider, zorgcoördinator), de huisartsen, schoolartsen, schoolmaatschappelijk werk, kinderpsychologe, MEE, Sociaal Wijkteam, etc. Er worden regelmatig multidisciplinaire overleggen (MDO`s) georganiseerd waarbij alle betrokken partijen rond een gezin hun beleid op elkaar afstemmen. Verwijzers kunnen rechtstreeks naar dit team verwijzen.

 • Sportfysiotherapie
  Voor preventie en behandeling van sportblessures. We maken op korte termijn een afspraak om de klachten te inventariseren. Daarna maken we een plan om zo snel mogelijk de sportactiviteiten te kunnen hervatten. We maken daarbij gebruik van actieve oefentherapie, indien mogelijk in onze goed uitgeruste oefenzaal. Ook maken we gebruik van verschillende tapingmethodes waaronder medical taping. Indien nodig werken we samen de huisarts en sport-podotherapeut. Uiteraard geven we advies hoe trainingen het beste opgebouwd kunnen worden.

 • Psychosomatische fysiotherapie
  De psychosomatische fysiotherapie richt zich op de behandeling van mensen met spannings- of stress gerelateerde klachten en onverklaarde pijn en vermoeidheid. Voorbeelden van klachten zijn o.a.:

  - Spier- en gewrichtspijn
  - Nek- en rugklachten
  - Hoofdpijn
  - Vermoeidheid, slecht slapen, concentratieverlies
  - Onverklaarbare maag-, darm- en buikklachten

  De doelstelling van de therapie is o.a. om inzicht te krijgen in ontstaanswijze van de klachten en het veranderen van de factoren die dit in stand houden. De behandeling kan bestaan uit het aanleren van ontspannings- en ademhalingsoefeningen, houdings- en bewegingsadviezen of massage.

 • Bekkenbodem – en blaastherapie
  Bekkenbodemtherapie richt zich op klachten die zich kunnen voordoen in de lage rug, buik, bekken en bekkenbodem bij mannen en vrouwen. Klachten die de gespecialiseerde fysiotherapeut kan behandelen zijn:

  - Ongewild verlies van urine en of ontlasting (incontinentie)
  - Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en of te ontlasten, veel te vaak plassen
  - Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
  - Verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder of darmen
  - Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
  - Seksuele problematiek zoals vaginisme, pijn bij vrijen of erectiestoornissen
  - Ondersteuning voor of na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische of colorectale operaties)
  - Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap of bevalling
  - Begeleiding van zwangeren gericht op preventie van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties
  - Bekkenpijn of lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling

  De fysiotherapeut start de behandeling met het inzichtelijk maken van de klachten, oorzaken en gevolgen van de klacht. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld waarin u advies ontvangt over o.a. houding, beweging, drinken en eten. Met oefeningen wordt geleerd om uw bekkenbodem op een juiste manier te gebruiken en bewust spieren aan te spannen en te ontspannen. Indien nodig, geeft de fysiotherapeut u advies over hulpmiddelen.

 • Etalagebenen (Claudicatio Intermittens)
  Claudicatio Intermittens is een ziekte van de slagaders in de benen door afzetting van vet in de wand van de slagader en van verharding of 'verkalking' van de wand van de slagader. Dit proces noemen we slagaderverkalking. Dit veroorzaak pijn, kramp, vermoeidheid, gevoelloosheid en een zwaar klemmend gevoel in het been bij inspanning. Hoe zwaarder de inspanning, hoe erger de pijn.

  Door de pijn bent u geneigd minder te bewegen, waardoor de klachten alleen maar verergeren. De fysiotherapeut helpt u om in beweging te blijven en de problemen door etalagebenen te verminderen in uw dagelijkse leven. Doordat lopen pijn gaat doen, gaan veel mensen met etalagebenen op een andere, geforceerde manier lopen. Dit is bedoeld om klachten te vermijden, maar kost veel energie en is op den duur juist hinderlijk. Looptraining onder begeleiding van de fysiotherapeut blijkt daarom heel effectief te zijn. Onder deskundige begeleiding leert u de coördinatie verbeteren en u kunt steeds verder lopen zonder pijn.
Bereikbaarheid

Telefonische bereikbaarheid

Elke werkdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 024 - 378 18 18

 

E-mail

Per e-mail zijn wij bereikbaar via fysio@wgclindenholt.nl

We proberen binnen 48 uur na aanmelding een afspraak met u te maken.

 

Indien u verhinderd bent, dient u een eenmaal gemaakte afspraak bij de fysiotherapeut 24 uur van tevoren te annuleren. Dat kan via telefoonnummer 024 - 378 18 18 of per mail aan uw eigen fysiotherapeut (voorletter+achternaam@wgclindenholt.nl) . Afspraken die u niet of te laat annuleert, brengen wij bij uzelf in rekening.

 

Aanmelden per whatsapp:

Stuur Fysiotherapie Wijkgezondheidscentrum Lindenholt een bericht op WhatsApp. https://wa.me/message/5DBKRY4NS3MGC1

Let op; dit nummer is enkel te gebruiken voor nieuwe aanmeldingen.

 

Openingstijden

De praktijk is geopend op:

Maandag 8:00-20:00 uur
Dinsdag 8:00-21:00 uur
Woensdag 8:00-20:00 uur
Donderdag 8:00-17:30 uur
Vrijdag 8:00-17:00 uur
 

Op maandag-, woensdag- en donderdagavond is de fysio-oefenzaal geopend voor groepsactiviteiten.

Groepen
 • Beweeg je fit! (kinderen)

  Beweeg je fit! is een beweegprogramma voor kinderen met overgewicht (en hun ouders) die samen in een groep in 6 maanden tijd onder begeleiding van een kinderfysiotherapeute, dietist, sportcoach en de schoolverpleegkundige het plezier in bewegen en het belang van goede voeding leren kennen.

  Uw kind krijgt geen dieet; gezond eten en voldoende bewegen is voldoende om het overgewicht te verminderen. U krijgt als ouder begeleiding in hoe u uw kind kunt motiveren tot meer bewegen met plezier en het eten van gezonde voeding. Daarna worden de kinderen en hun ouders nog 2 jaar individueel begeleid.

  Kinderen van 4-12 jaar kunnen eraan meedoen. Er zijn twee wekelijkse sportgroepen: een groep vooor de 4-7 jarigen en een groep voor de 8-12 jarigen. Ouders komen 3 keer per jaar bij elkaar. De kosten zijn een eenmalige eigen bijdrage van € 25,- voor de gehele periode.

  Begeleidingsteam
  Het begeleidingsteam in Lindenholt bestaat uit: kinderfysiotherapeuten Annegien Slager en Judith Dost-Roenhorst van Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, diëtisten Pleun Houwen en Laura Slebus van ProFitt en schoolverpleegkundige Marieke Bremer, werkzaam bij GGD Gelderland-Zuid.

  Aanmelden
  Beweeg je fit! is er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kosten zijn een eenmalige eigen bijdrage van 25,-. Starten kan op elk moment! U kunt uw kind aanmelden door een e-mail te sturen naar mbremer@ggdgelderlandzuid.nl of te bellen naar nummer 024 - 144 71 11.

  Of kijk in de folder en het inlegvel voor meer informatie.

 • Conditie Fit

  De afdeling Fysiotherapie geeft u naast de individuele behandeling fysiotherapie, de mogelijkheid om te bewegen/sporten in groepsverband. We richten ons op preventie van uw klachten en eventueel voorzien wij in de nazorg na een behandeling.

  Wijkgezondheidscentrum Lindenholt heeft een eigen oefenruimte met trainingsapparatuur, gericht op conditieverbetering en spierversterking. Door middel van een individueel opgesteld trainingsprogramma verbetert uw algehele belastbaarheid, zodat u beter kunt functioneren in uw dagelijks leven. U sport in een klein groepje, met veel persoonlijke aandacht en een afwisselend programma van krachtinspanningen en cardio-oefeningen.

  Wanneer

  Maandag van 17.45 - 18.45 uur, van 19.00 - 20.00 uur en van 20.15 - 21.15 uur

  Donderdag van 19.00 - 20.00 uur en van 20.15 - 21.15 uur
  Bij voldoende animo zullen ook op andere dagen/tijden groepen worden opgestart. Informeer bij de fysiotherapie, door een mail te sturen naar fysio@wgclindenholt.nl of bel naar 024 - 378 18 18.

  Prijzen per maand: 1x per week trainen € 27,- 2x per week trainen € 54,-

 • Medische Fitness Medische fitness is fitness op een aangepaste wijze met professionele begeleiding. De doelgroep zijn sporters met een lichamelijke beperking die behoefte aan sporten met meer of extra begeleiding. U wordt begeleid door een bewegingsagoog, dit is een sportinstructeur die speciaal is opgeleid voor het aanbieden van sport en bewegen aan mensen met fysieke beperkingen. De bewegingsagoog zorgt ervoor dat u optimaal kunt bewegen binnen uw mogelijkheden. Samen stelt u een plan op dat aansluit bij uw hulpvraag en dat na een aantal weken wordt geëvalueerd en eventueel wordt aangepast

  Tijdens medische fitness werkt u op verschillende manieren aan kracht, conditie en coördinatie. Het samen sporten versterkt de onderlinge band tussen sporters, wat weer de motivatie en trainingsintensiteit vergroot. Ter afsluiting is er de mogelijkheid om een kop koffie of thee te drinken.

  Informatie en aanmelden

  De sportactiviteiten vinden plaats in Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Er is een kleedruime, aangepast toilet en lift in het gebouw aanwezig. U bent van harte welkom om een keer de sfeer te proeven en uiteraard mee te doen aan de activiteiten. Neem daarvoor contact op met stichting Koprol, tel 024 - 344 21 11 of mail naar info@ stichtingkoprol.nl. Kijk op www.stichtingkoprol.nl voor meer informatie.

  Tijden en kosten

  Woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur: voor Diabetespatiënten Woensdagavond van 20.00 tot 21.00 uur: voor patiënten met een neurologische aandoening Kosten: € 200,- per jaar.
 • Behandeling voor longpatienten

  Het oefenprogramma is erop gericht om onder begeleiding van een fysiotherapeut uw conditie te verbeteren. U verbetert zowel uw uithoudingsvermogen als de kracht in de spieren van uw armen, benen en romp. Behalve voor conditieverbetering heeft de fysiotherapeut ook aandacht voor uw ademhaling. De fysiotherapeut leert u een aantal ademhalingsoefeningen om het slijm beter op te kunnen hoesten, waardoor de benauwdheid kan verminderen. De fysiotherapeut is ook aangesloten bij het COPD-netwerk Nijmegen: https://www.copdnetwerkfysio.nl/

Tarieven

De fysiotherapeuten hebben contracten met alle verzekeringen. Bovendien hanteren we scherpe tarieven voor niet- verzekerden. Voor de tarieven van 2021, klik hier: tarieven.   

 

De vergoeding voor fysiotherapie en manuele therapie zit ingewikkeld in elkaar. Het belangrijkste is om van tevoren uw zorgverzekering na te kijken om te weten op welke vergoeding u recht heeft. Uw fysiotherapeut kan u hiermee natuurlijk ook helpen. Bij de intake zal de fysiotherapeut dan ook altijd informeren naar uw zorgverzekering en vergoedingen. Voor de meest actuele informatie hierover verwijzen wij u naar de volgende pagina's op onderstaande site:

http://www.zorgvergoeding.com/page/82/vergoeding-en-uw-verzekering 

http://www.zorgvergoeding.com/page/88/eigen-risico-en-fysio-of-oefentherapie

Let op: u blijft zèlf verantwoordelijk voor het uitzoeken van de vergoeding waar u recht op heeft wat betreft fysiotherapie (dit is afhankelijk van het verzekeringspakket dat u gekozen heeft).

U kunt ook direct, zonder verwijzing van huisarts of specialist, naar de fysiotherapeut. In dat geval bestaat een eerste afspraak uit een screeningsgesprek van ongeveer 15 minuten. Aan deze screening zijn kosten verbonden. Voor uw verzekeraar geldt deze screening als een behandeling en wordt deze dus meegerekend in het totaal te vergoeden bedrag. Dit kan echter per zorgverzekeraar verschillen, vraag dit daarom na bij uw eigen zorgverzekeraar.


Indien u verhinderd bent, dient u een eenmaal gemaakte afspraak bij de fysiotherapeut 24 uur van tevoren te annuleren. Dat kan via telefoonnummer 024 - 378 18 18.

Het tarief voor een niet nagekomen afspraak reguliere fysiotherapie is € 36,00, voor een niet nagekomen afspraak manuele therapie, psychosomatische therapie of kinderfysiotherapie is dat € 42,00Patiëntenfolders

Wilt u meer lezen, download dan de folders van de verschillende cursussen die er in Wijkgezondheidscentrum Lindenhoolt worden gegeven. 
 

-  de Algemene informatiefolder

-  de folder over Kinderfysiotherapie 

-  de folder over bekkenpijn

-  de folder over Stresstherapie

-  de folder over Manueeletherapie

-  de folder over Kindermanueeltherapie

-  de folder over Conditie-fit

KNGF-folders

Op www.defysiotherapeut.com/aandoeningen vindt u diverse informatie over aandoeningen en de behandeling ervan. Klik op de link om deze informatie in te zien. VacaturesMomenteel geen openstaande vacatures.